Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ Huy! Trong tuần này, Tracie sẽ mở khuyến mãi 2 đồng đội súng máy là Robocop & Aria

 

 

Thời gian: 09/01 đến 10/01.

 

Khi mua 2 đồng đội Robocop và Aria sẽ được giảm giá.

 

  • Robocop - 660 KC (-25%) max 2
  • Aria - 660 KC (-25%) max 2