Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Xin chào các chỉ huy! Trong tuần lễ giáng sinh cùng với kỉ niệm 2 năm sinh nhật game, khi nạp tích lũy các chỉ huy có thể nhận được những phần quà cực khủng

Thời gian: 21/12 - 24/12

Nạp tích lũy nhận quà:

- 50 KC: 50000 vàng + 50 KC + 10 kẹo
- 90 KC: Chidori-X 3 sao + 100000 vàng + 20 kẹo
- 200 KC: 1 thẻ độ súng bậc 2 + 150000 vàng + 30 kẹo
- 450 KC: M32 Iron Punch 5 sao + 100 KC + 40 kẹo
- 1000 KC: Tracie-X 5 sao + 200 KC + 60 kẹo
- 2000 KC: 3 Chip cấp 2 + 400 KC + 80 kẹo
- 3000 KC: 1 Chip cấp 3 + 400 KC + 100 kẹo
- 5000 KC: APS 1 trăng + 500 KC + 120 kẹo
- 7000 KC: SPLASH 1 trăng + 700 KC + 140 kẹo

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện