Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Xin chào các chỉ huy! Các món quà cực chất sẽ thuộc về các chỉ huy khi nạp tích lũy đủ mốc của sự kiện

Thời gian: 07/12 - 10/12

Nạp tích lũy nhận quà:

- 50 KC: 1 chip cấp 1 + 50000 vàng
- 90 KC: 3 hòm quà bí ẩn + 1 dịch chiết
- 200 KC: 5 hòm quà bí ẩn + 2 chip cấp 1
- 450 KC: 7 hòm quà bí ẩn + 1 thẻ độ súng cấp 2
- 1000 KC: 1 chip cấp 2 + 100000 vàng
- 2500 KC: HAMR Wild Horse 1 trăng + 200KC
- 3000 KC: SS3 5 sao + 500KC

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện