Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Xin chào các chỉ huy! Vòng quay đặc biệt 3 súng T3-Odin, RPK-27 và SCAR-PR đã xuất hiện trong tuần này.

Thời gian: 12/10 - 15/10