Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ huy! Trong tuần này, các Chỉ huy sẽ có cơ hội nhận được đồng đội Rambo & súng tỉa Phượng Hoàng tím khi nạp tích lũy.

Thời gian: 10/08 - 13/08.

Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đủ mốc sẽ được nhận thưởng tương ứng:

  • 200 KC: 5 Găng tím + 5 Giày tím
  • 500 KC: 5 Mũ tím + 5 Giáp tím + 5 Áo tím
  • 1500 KC: 3 Chip Lv2
  • 3000 KC: Rambo (1 trăng)
  • 6000 KC: Phượng Hoàng (1 trăng)