Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ huy! Tuần này, các Chỉ huy sẽ có cơ hội nhận được khẩu súng máy mới T2 Thor thông qua sự kiện nạp tích lũy.

Thời gian: 18/05 - 21/05.

Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đủ các mốc sẽ được nhận thưởng.

  • 200 KC: Chip T Siêu Thể lv1 + 5 Túi cứu thương
  • 500 KC: Chip L Siêu Thể lv1 + Chip H Siêu Thể lv1
  • 1500 KC: 500 KC + 20000 Vàng
  • 2500 KC: Rambo (3 sao) + 4 Trang bị tím
  • 5000 KC: T2 Thor (3 sao)
  • 7000 KC: T2 Thor (3 sao) + 100000 Vàng