Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ huy! Mùa trùm solo mới đã bắt đầu, công cuộc nâng cấp vũ trang để leo trùm sẽ đòi hỏi sự đầu tư không nhỏ, để giảm bớt áp lực và hỗ trợ các Chỉ huy, Tracie xin ra mắt sự kiện tiêu phí kim cương nhận quà.

Thời gian: 04/05 - 07/05.

Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu kim cương đủ các mốc sẽ được nhận thưởng:

  • 500 KC: 1 CHIP L Cơ học lv1
  • 1000 KC: 1 CHIP H Cơ học lv1 + 3 Linh kiện tím
  • 2000 KC: 1 CHIP T Cơ học lv1 + M4-16 (3 sao)