Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ huy! Trong tuần này, các Chỉ huy sẽ có cơ hội nhận được khẩu súng trường mới M4-16 thông qua sự kiện nạp tích lũy.

Thời gian: 04/05 - 07/05.

Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đủ các mốc sẽ được nhận thưởng:

  • 200 KC: CHIP T Sinh học lv1 + 10000 Vàng
  • 500 KC: CHIP H Sinh học lv1 + 250 KC
  • 1000 KC: CHIP L Sinh học lv1 + M4-16 (3 sao)
  • 2000 KC: M4-16 (1 trăng) + 1 thẻ EXP súng (lớn)