Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ huy! Nhân dịp lễ lớn sắp tới, Tracie sẽ mở bán tất cả các chip nâng cấp nhân vật ở trong shop.

Thời gian: 28/04 - 02/05.

Trong thời gian sự kiện, có thể mua được chip nhân vật ở trong shop.

 • CHIP T Cơ học lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP H Cơ học lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP L Cơ học lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP T Sinh học lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP H Sinh học lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP L Sinh học lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP T Siêu thể lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP H Siêu thể lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP L Siêu thể lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP T Dị trùng lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP H Dị trùng lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)
 • CHIP L Dị trùng lv 1 - 100 KC (max 2 mỗi ngày)