Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ huy! Trong tuần mới này, Tracie sẽ trở lại cùng sự kiện nạp tích lũy nhận súng trường mới cấp S & nhân vật mới.

Thời gian: 15h00 ngày 20/04 - 23/04.

Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đủ các mốc sẽ được nhận thưởng.

  • 200 KC: CHIP L Cơ học lv1 + 10 thẻ EXP súng (nhỏ)
  • 500 KC: CHIP H Cơ học lv1 + 250 KC
  • 1000 KC: T91 (3 sao) + 2 thẻ EXP súng (vừa)
  • 2000 KC: Hero-X + CHIP T Cơ học Lv1
  • 5000 KC: T91 (1 trăng)