Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ huy! Quân Đoàn Chiến mùa 1 đã kết thúc với ngôi đầu thuộc về Vô Gia Cư (VGC) và các quân đoàn đã có sự phân chia thứ hạng rõ rệt theo 5 bậc khác nhau từ Kim Cương - Bạch Kim - Vàng - Bạc - Đồng. Ở mùa này, dựa trên ý kiến phản hồi đóng góp của các Chỉ huy, Tracie đã tiến hành một số điều chỉnh để phù hợp hơn với đại đa số cộng đồng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất. Ở mùa này, các quân đoàn sẽ thi đấu PK thường 2vs2. Thời gian Quân Đoàn Chiến cũng sẽ rút ngắn lại còn 2 tuần đồng thời áp dụng hình thức trừ điểm đội thua. Các quân đoàn đăng ký tham gia quân đoàn chiến sẽ không bị mất phí và yêu cầu về số thành viên tiêu chuẩn của quân đoàn đạt yêu cầu là 10 thành viên. 

Quân Đoàn Chiến Season 2: 

 • Thời gian: 14/04 - 01/05.
 • Thời gian đăng ký: 04:00 ngày 14/04
 • Thời gian kết thúc đăng ký: 17:00 ngày 16/04.
 • Thời gian thi đấu: từ 18h00 ngày 16/04 đến 23:30 ngày 30/04.
 • Thời gian trao thưởng: 01/05/2017.

Thời gian thi đấu sẽ trong 2 khung giờ: 11:30 - 14:00 & 18:30 - 23:30

Ở Quân Đoàn Chiến mùa 2, sẽ áp dụng hình thức tính điểm mới.

 • Phòng thường: thắng được cộng 3 điểm; thua bị trừ 1 điểm
 • Phòng tinh anh: thắng được cộng 6 điểm; thua bị trừ 2 điểm

Phần Thưởng Quân Đoàn:

Bậc Hạng Kim Cương Súng Vàng
Kim Cương
1 800KC AK47 Gold 5 sao 50000
2 600KC F2X VS 5 sao 30000
3 500KC F2X VS 4 sao 30000
4 - 10 300KC MG3 VS 4 sao 20000
11 - 50 200KC AK47 4 sao 10000
Bạch Kim
1 600KC AK47 Gold 4 sao 40000
2 500KC F2X VS 4 sao 20000
3 400KC F2X VS 3 sao 20000
4 - 10 300KC MG3 VS 3 sao 10000
11 - 50 100KC AK47 3 sao 5000
Vàng
1 500KC AK47 Gold 3 sao 40000
2 400KC F2X VS 3 sao 20000
3 300KC MG3 VS 3 sao 20000
4 - 10 150KC AK47 3 sao 10000
11 - 50 50KC 90 Mảnh ghép đa năng Súng trường tím 5000
Bạc
1 400KC MG3 VS 4 sao 30000
2 300KC AK47 4 sao 15000
3 200KC 90 Mảnh ghép đa năng Súng trường tím 15000
4 - 10 100KC 60 Mảnh ghép đa năng Súng trường tím 8000
11 - 50 30KC 30 Mảnh ghép đa năng Súng trường tím 5000
Đồng
1 400KC MG3 VS 3 sao 20000
2 300KC AK47 3 sao 10000
3 200KC 60 Mảnh ghép đa năng Súng trường tím 10000
4 - 10 100KC 30 Mảnh ghép đa năng Súng trường tím 5000
11 - 999999 30KC 60 Mảnh ghép đa năng Súng trường lam 3000

Phần Thưởng Cá Nhân:

Nhận thưởng cộng dồn theo mốc.

Số trận thắng tối thiểu Kim Cương Lựu Đạn Bazooka Túi Cứu Thương
30 300KC 40 Lựu đạn 40 Bazooka 30 Túi cứu thương
20 200KC 30 Lựu đạn 30 Bazooka 20 Túi cứu thương
10 100KC 20 Lựu đạn 20 Bazooka 15 Túi cứu thương
1 100KC 40 Lựu đạn 40 Bazooka 30 Túi cứu thương

Thưởng MVP của quân đoàn:

 • MVP của quân đoàn hạng 1 Bậc Kim Cương: 3 khẩu Phượng Hoàng 3 sao 
 • MVP của quân đoàn hạng 2 Bậc Kim Cương: 2 khẩu Phượng Hoàng 3 sao 
 • MVP của quân đoàn hạng 3 Bậc Kim Cương: 1 khẩu Phượng Hoàng 3 sao 
 • MVP của quân đoàn hạng 1 Bậc Bạch Kim: 2 khẩu Phượng Hoàng 3 sao
 • MVP của quân đoàn hạng 2 Bậc Bạch Kim: 1 khẩu Phượng Hoàng 3 sao 
 • MVP của quân đoàn hạng 1 Bậc Vàng: 1 khẩu Phượng Hoàng 3 sao 
 • MVP của quân đoàn hạng 1 Bậc Bạc: 1 khẩu AK47 Gold 3 sao 
 • MVP của quân đoàn hạng 1 Bậc Đồng: 1 khẩu F2X Vô Song 3 sao