Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ Huy! Để chào đón mùa trùm solo season 7 Tracie xin ra mắt sự kiện nạp tích lũy nhận quà cực khủng.

Thời gian: 17/03 đến 19/03.

Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đủ các mốc sẽ được nhận thưởng.

  • 250 KC: Chip T + H + L Sinh học Lv1
  • 500 KC: 2 Thẻ EXP súng (vừa) + 10 Linh kiện súng tím
  • 1000 KC: Firebolt (3 sao) + K2 Rồng Thép (3 sao)
  • 2500 KC: Snow (3 sao) + F2X Vô song (3 sao)