Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Xin chào các Chỉ Huy! Quân Đoàn Chiến sắp sửa khởi tranh trong 2 ngày nữa, lúc này đây, tất cả các quân đoàn đang cần tập trung mọi nguồn lực cho cuộc chiến kéo dài 3 tuần sắp tới. Những cựu binh lâu ngày chưa vào game là một trong những nguồn lực vô cùng quý giá ấy. Chính vì lẽ đó, Tracie xin ra mắt sự kiện Cựu Binh Tái Xuất - Rực Cháy Đam Mê.

Thời gian: 03/03 đến 31/03.

Trong thời gian sự kiện, các Chỉ Huy có thể vào mục sự kiện - cựu binh trở về - bấm "vào" để kêu gọi những người đồng đội cũ của mình quay trở lại.

Các Chỉ Huy sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khi kêu gọi thành công được số người nhất định quay lại game. Những người được kêu gọi, phải đăng nhập vào game thì mới được tính là kêu gọi thành công.

 • Kêu gọi thành công 3 người: 300 Kim Cương + 20000 vàng
 • Kêu gọi thành công 5 người: 500 Kim Cương + 40000 vàng
 • Kêu gọi thành công 10 người: 1000 Kim Cương + 80000 vàng
 • Kêu gọi thành công 15 người: 1500 Kim Cương + 150000 vàng

Định nghĩa cựu binh: là những người đăng nhập vào game lần cuối cùng kể từ 01/02 trở về trước. Khi đăng nhập vào game trong thời gian từ 03/03 đến 31/03 sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Đăng nhập liên tục 7 ngày sẽ nhận được nhiều quà hơn.

 • Đăng nhập ngày 1: M82A1 Barrett 1 trăng + 200 Kim Cương
 • Đăng nhập ngày 2: 20 mảnh ghép T1 Gatlin tím + 20000 vàng
 • Đăng nhập ngày 3: 20 mảnh ghép T1 Gatlin tím + 30000 vàng
 • Đăng nhập ngày 4: 20 mảnh ghép T1 Gatlin tím + 300 Kim Cương
 • Đăng nhập ngày 5: 20 mảnh ghép T1 Gatlin tím + 40000 vàng
 • Đăng nhập ngày 6: 20 mảnh ghép T1 Gatlin tím + 50000 vàng
 • Đăng nhập ngày 7: 20 mảnh ghép T1 Gatlin tím + 400 Kim Cương 

*** Lưu Ý: Số lượng người được mời trong ngày có giới hạn, và mỗi người bạn chỉ có thể mời được 1 lần trong ngày.