Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Với tính năng mới Chiết – Tách, sẽ không còn tồn tại khái niệm “súng rác” trong CDHT khi tất cả đều có thể tận dụng một cách tối đa.

Chiết – Tách súng một trong những tính năng quan trọng và được mong đợi nhất đã chính thức xuất hiện. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nó là cái gì nhé!

Chiết súng

 

Chiết súng có thể hiểu đơn giản là dùng Vàng hoặc Kim Cương để lấy lại một phần kinh nghiệm và linh kiện đã sử dụng để nâng cấp, đồng thời đưa súng về cấp độ 1.

Tùy vào bậc súng (sao và trăng) và cấp độ súng, số tiền bạn phải bỏ ra để chiết súng sẽ khác nhau. Bậc càng cao mất càng nhiều Vàng và Kim Cương.

 

Cách chiết súng

Có hai cách để bạn chiết súng, dùng Vàng và dùng Kim Cương

     - Dùng Vàng: Nhận lại 20% lượng kinh nghiệm và linh kiện đã sử dụng

     - Dùng Kim Cương: Nhận lại 30% lượng kinh nghiệm và linh kiện đã sử dụng

 

Tách súng

 

Tách súng là việc dùng Vàng để phân rã những khẩu súng cấp độ 1 và nhận lại những mảnh ghép đa năng.

Mỗi dòng súng (súng trường, súng máy,…) sẽ cho ra một loại mảnh ghép đa năng riêng và bạn có thể dùng những mảnh ghép này để hợp thành khẩu súng mong muốn.

 

Danh sách những súng có thể hợp thành hiện tại:

     - Súng trường: A180, MP5,  RGP

     - Súng máy: MG3, M60

     - Súng bắn tỉa: M700, AWM, Socom16

     - Súng shotgun: M37 Ithaca, XM1014, M1216