Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Chế độ Thách Đấu được chia thành 2 chế độ nhỏ: Thách Đấu Thường và Thách Đấu Thưởng.

 

 

Trong chế độ Thách Đấu Thường, người chơi thách thức mức điểm cao bằng cách hoàn thành càng nhiều màn chơi càng tốt. Các màn chơi tiếp nối liên tục cho đến khi nào người chơi bị hạ thì dừng lại. Kết thúc một màn chơi và bước sang một màn chơi mới, người chơi sẽ không được hồi lại số máu đã mất.

 

 

Chế độ Thách Đấu Thường là một chuỗi các thử thách liên tiếp

 

Trong chế độ Thưởng, người chơi sẽ thi đấu phân hạng cùng một số người chơi khác. Phần thưởng được xác định dựa theo thứ hạng. Người chơi đăng ký tham gia loại trận đấu mà mình muốn bằng việc đặt một số tiền và chọn thời gian thi đấu. Đến thời điểm đã chọn, người chơi cần online để thi đấu hoặc sẽ bị mất quyền lợi.

 

 

Các loại trận đấu trong chế độ Thách Đấu Thưởng có mức giá đăng ký và mức thưởng

 

Thông tin về các chế độ chơi khác: