Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 19/7 đến hết ngày 22/7

"Nạp tích lũy nhận quà hấp dẫn:

- 50 KC: 1 Chip cấp 1 + 50KC
- 130 KC: 1 Chip cấp 2 + 100 KC
- 200 KC: 100000 vàng + 150 KC
- 450 KC: 1 Vé khiêu chiến + 200 KC
- 1000 KC: 10 linh kiện tím + 250 KC
- 2000 KC: 2 thẻ độ súng bậc 2 + 300 KC
- 3000 KC: 2 Chip cấp 2 + 350KC
- 4000 KC: Gói LK súng tỉa Cam x5 + 400 KC
- 6000 KC: 1 Eye Scarlet 1 trăng + Gói trang bị Cam x5


Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện"