Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 04/07 đến hết ngày 15/07

Đăng nhập 7 ngày nhận quà cực hot


Ngày 1: 1 chip cấp 1
Ngày 2: 50000 vàng
Ngày 3: Snow-X 5 sao
Ngày 4: 1 vé khiêu chiến
Ngày 5: 1 thẻ độ súng bậc 2
Ngày 6: 200 Kim cương
Ngày 7: Scar-PX 5 sao

Chỉ duy nhất 1 lần suốt thời gian diễn ra sự kiện!