Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Từ ngày 28/06 đến hết ngày 01/07

Tiêu kim cương nhận quà hấp dẫn:

- 2000 KC: 1 thẻ độ súng bậc 2 + 50 KC
- 3500 KC: 1 Chip cấp 2 + 100 KC
- 4000 KC: 150 KC + 200000 Vàng
- 5000 KC: Snow-X 5 sao + 200 KC

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện