Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Trong 2 ngày 5/5 và 6/5:

Khuyến mãi súng HEAVY BFG trong SHOP với giá: 3800KC.

Mỗi tài khoản từ VIP 0 - VIP 5 có thể mua 1 súng trong suốt thời gian sự kiện.

Đối với VIP 6 trở lên có thể mua thêm 1 khẩu súng HEAVY BFG trong SHOP VIP với giá: 3500KC/1 trong thời gian diễn ra sự kiện.