Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 3/5 đến hết ngày 6/5:

Tiêu kim cương nhận quà hấp dẫn:

- 1000 KC: 1 chip cấp 2 + 50000 vàng
- 1500 KC: 2 thẻ độ súng bậc 2 + 100000 Vàng
- 2000 KC: 200 KC + 150000 Vàng
- 3000 KC: 10 hòm quà bí ẩn + 200000 vàng

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện.