Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 4/5 đến hết ngày 6/5

Khuyến mãi thẻ độ súng bậc 2 trong SHOP với giá 400KC/1.

Tối đa mỗi ngày mỗi tài khoản có thể mua được 2 thẻ độ súng.