Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Từ ngày 3/5 đến hết ngày 6/5

"Nạp tích lũy nhận quà hấp dẫn:

- 50 KC: 2 Chip cấp 1 + 1 dịch chiết
- 130 KC: 1 Chip cấp 2 + 100 KC
- 200 KC: 100000 vàng + 150 KC
- 450 KC: 1 Vé khiêu chiến + 200 KC
- 1000 KC: 10 hòm quà bí ẩn + 250 KC
- 2000 KC: 2 thẻ độ súng bậc 2 + 300 KC
- 3000 KC: 2 Chip cấp 2 + Niki 1 trăng
- 4000 KC: 1 Chip cấp 3 + 400 KC
- 6000 KC: 1 M4A1-Rồng + 550 KC
- 7000 KC: Britney+ 600KC

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện"

Lưu ý: Nếu chỉ huy đã sở hữu Britney ở sự kiện trước và nạp đủ mức 7000KC thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ về https://hotro.garena.vn/ho-tro/chien-dich-huyen-thoai-127/ để được hỗ trợ đổi nhân vật Britney thừa ở sự kiện này sang 1 chip cấp 4 ngẫu nhiên.