Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 10/4 đến hết ngày 12/4

Siêu giảm giá các đồng đội hot:

Darkblade-Y 3 sao: 490 KC (x2)
Aria-X 3 sao: 540 KC (x2)
Chidori-X 3 sao: 490 KC (x2)
Tracie-X 3 sao: 540 KC (x2)
Robo-N 3 sao: 440 KC (x2)
Cobb-Y 3 sao: 440 KC (x2)
Ryan-Y 3 sao: 440 KC (x2)

Mỗi đồng đội chỉ có thể mua 2 lần trong suốt thời gian sự kiện