Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 8/4 đến hết ngày 10/4

Giảm giá các nhân vật hot:

Cleopatra - 1290 KC
LightSpeed JR - 1290 KC
Jennifer - 1290 KC
Ms. Lucy - 1290 KC
Maiden - 1290 KC
Tracie JR - 940 KC
Neko - 940 KC
Hero-X - 940 KC
Angel Bunny - 940 KC