Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Trong 2 ngày 7/4 và 8/4

Khuyến mãi thẻ độ súng bậc 1 và bậc 2 trong cửa hàng:

Thẻ độ súng cấp 1 50KC/1 - (max 3/ ngày)
Thẻ độ súng cấp 2 400KC/1 - (max 2/ngày)