Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore apk gas topup

Từ ngày 29/3 đến hết ngày 1/4

Tiêu kim cương nhận quà hấp dẫn:

- 1000 KC: 100000 Vàng + 50 KC
- 2000 KC: 2 Chip cấp 2 + 100 KC
- 3000 KC: 1 thẻ độ súng bậc 2 + Niki 1 trăng
- 4000 KC: SS3 1 trăng + 200 KC

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện