Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 8/3 đến hết ngày 16/3

Tích lũy nạp 6000 kim cương kích hoạt nhận quà 7 ngày liên tiếp:
Ngày 1: SCAR-PX 1 trăng
Ngày 2: 5 hòm quà bí ẩn
Ngày 3: 1 Chip cấp 2
Ngày 4: 1 thẻ độ súng bậc 2
Ngày 5: Niki 1 trăng
Ngày 6: 300 KC
Ngày 7: 200000 Vàng
Sau khi nạp đủ 6000 kim cương sẽ kích hoạt gói quà nhận hàng ngày, quà sẽ được gửi qua thư.
Chú ý: Sau 16/3 sự kiện sẽ kết thúc, để nhận đầy đủ quà của 7 ngày cần nạp tích lũy đủ 6000 kim cương trước ngày 11/3/2018 và mỗi ngày đều cần online để nhận quà