Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 8/3 đến hết ngày 11/3

Nạp tích lũy nhận quà hấp dẫn:

- 50 KC: 2 Chip cấp 1 + 2 thẻ độ súng bậc 1
- 130 KC: 1 Chip cấp 2 + 50 KC
- 200 KC: 2 Vé khiêu chiến + 100 KC
- 450 KC: Niki 5 sao + 150 KC
- 1500 KC: 3 thẻ độ súng bậc 2 + 200 KC
- 2000 KC: 3 Chip cấp 2 + 300 KC
- 4000 KC: AK47 Lạc Việt 1 trăng + 400 KC
- 6000 KC: T75-X 1 trăng + 600 KC
- 7000 KC: Nhân vật Nova + 1 Chip cấp 3

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện