Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Từ ngày 1/3 đến hết ngày 4/3

Tiêu kim cương nhận quà hấp dẫn:

- 1000 KC: 2 thẻ thăng hoa đồng đội + 50 KC
- 1500 KC: 100 KC + 50000 Vàng
- 2000 KC: 2 Chip cấp 2 + 100000 Vàng
- 3000 KC: 1 thẻ độ súng bậc 2 + 150000 vàng
- 4000 KC: Niki 1 trăng + 100 KC
- 5000 KC: AK47 Bạch Kim 1 trăng

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện