Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Từ ngày 1/3 đến hết ngày 7/3

Mỗi ngày nạp tối thiểu 225 KC.

Nạp đủ 7 ngày sẽ nhận T75-X 1 trăng. Ngoài ra mỗi ngày nạp đủ 225KC đều nhận được quà:
Ngày 1: 150 KC
Ngày 2: 1 vé khiêu chiến
Ngày 3: 1 chip cấp 2
Ngày 4: 1 thẻ thăng hoa đồng đội
Ngày 5: 100000 vàng
Ngày 6: 5 hòm quà bí ẩn
Ngày 7: 1 thẻ độ súng bậc 2

Lưu ý: Nếu nạp thiếu 1 ngày các chỉ huy sẽ không thể nhận được súng T75-X