Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Từ ngày 1/3 đến hết ngày 4/3

Nạp tích lũy nhận quà hấp dẫn:

- 50 KC: 2 Chip cấp 1 + 2 thẻ độ súng bậc 1
- 130 KC: 1 Chip cấp 2 + 100 KC
- 200 KC: 100000 vàng + 150 KC
- 450 KC: 1 Vé khiêu chiến + 200 KC
- 1000 KC: 10 hòm quà bí ẩn + 250 KC
- 2000 KC: 2 thẻ độ súng bậc 2 + 300 KC
- 3000 KC: 2 Chip cấp 2 + Attack Light 1 trăng
- 4000 KC: 1 Chip cấp 3 + 400 KC
- 5500 KC: AK47 Lạc Việt 1 trăng + 550 KC

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện