Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Từ ngày 12/1 đến hết ngày 14/1

Siêu khuyến mãi các nhân vật hot:

Cleopatra 2500 KC (giảm 17%)
Cheonsa - 1080 KC (giảm 43%)
Jennifer - 1580 KC (giảm 34%)
Hero-X - 1080 KC (giảm 43%)