Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Từ ngày 11/1 đến hết ngày 14/1

Tiêu kim cương nhận quà hấp dẫn:

- 500 KC: 3 linh kiện tím + 20000 vàng
- 1000 KC: 2 dịch chiết + 25000 vàng
- 1500 KC: John 3 sao + 30000 vàng
- 2000 KC: 1 thẻ độ súng bậc 2 + 50 KC
- 3500 KC: Aria-X 1 trăng + 100 KC
- 5000 KC: MK3 1 trăng

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện