Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Từ ngày 11/1 đến hết ngày 14/1

Nạp tích lũy nhận quà hấp dẫn:

- 50 KC: 50000 vàng + 50 KC
- 200 KC: 1 Chip cấp 1 + 100000 vàng
- 450 KC: Eren 3 sao + 150000 vàng
- 1500 KC: Aria-X 1 trăng + 1 Chip cấp 2
- 3000 KC: Tracie-X 1 trăng + 200 KC
- 4000 KC: MK3 1 trăng + 400 KC
- 5000 KC: Destiny Tử Xà 1 trăng + 600 KC
- 6000 KC: SPLASH 1 trăng + 3 Chip cấp 2

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện