Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore Hỗ trợ chuyển đổi gas

Từ ngày 9/11 đến hết ngày 11/11

Mở bán nhân vật mới: Cleopatra 3000 KC

Siêu khuyến mãi các nhân vật hot:
Ms. Lucy - 1580 KC
Maiden - 1580 KC
Jennifer - 1580 KC
Red Silk - 1580 KC