Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Xin chào các chỉ huy! Trong tuần này thẻ độ súng cấp 1 và cấp 2 đều sẽ được bán trong shop trong hôm nay và ngày mai. Hãy nhanh tay mua ngay.

Thời gian: 11/10 - 12/10

thẻ độ súng cấp 1 100kc/1 max 3/ ngày
thẻ độ súng cấp 2 500kc/1 max 2/ngày