Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Xin chào các chỉ huy! Trong đầu tuần này khi nạp tích lũy đủ số kim cương cần thiết, các chỉ huy có thể nhận được những hộp quà bí ẩn cũng nhiều phần quà giá trị khác

Thời gian: 08/10 - 10/10

Nạp tích lũy nhận hộp quà bí ẩn
- 90 KC: 3 hòm quà bí ẩn (3189) + 1 dịch chiết
- 200 KC: 5 hòm quà bí ẩn + 2 chip cấp 1
- 450 KC: 7 hòm quà bí ẩn + 1 thẻ độ súng cấp 2
- 1000 KC: Chidori-X 4 sao + 2 Dịch Chiết
- 2000 KC: RPK-27 5 sao + 500 KC

Chỉ 1 lần trong thời gian sự kiện