Chiến Dịch Huyền Thoại
appstore gas

Trong Chiến Dịch Huyền Thoại, vai trò của các yếu tố ngoại cảnh là không nhỏ. 

Bia chắn

Bia chắn là ngoại vật có tác dụng chắn bớt sát thương, nhưng có thể bị phá hủy. Khi di chuyển, nạp đạn, chú ý các điểm dừng phía sau các Bia chắn để nhận ít sát thương hơn. Trong chế độ PK, cần chú ý là có thể phá hủy Bia chắn của đối phương để gây nhiều sát thương hơn.

 

Bia chắn là yếu tố ngoại cảnh quen thuộc nhưng rất quan trọng

 

Thùng xăng

Thùng xăng là ngoại vật phát nổ khi bị bắn một lượng đạn xác định, khi nổ gây sát thương lớn, diện rộng. Sử dụng thùng xăng để quét nhanh các đợt quân địch hoặc gây nhiều sát thương cho đối thủ trong chế độ PK. Cần lưu ý là trong chế độ PK, bên trận địa của bạn cũng có thùng xăng mà đối phương có thể lợi dụng.

 

  

Thùng xăng gây sát thương lớn, diện rộng

 

Khu hồi máu và các vật phẩm bổ sung

Khu hồi máu là yếu tố ngoại cảnh đặc trưng của chế độ PK, nằm phía sau một tường chắn, có tác dụng hồi máu theo thời gian. Các vật phẩm bổ sung (bao gồm bazooka, lựu đạn, túi cứu thương) xuất hiện ngẫu nhiên trong chế độ PK, dùng để gia tăng lượng trang bị của bản thân.

 

Khu hồi máu

 

Vật phẩm bổ sung